‘o Sola mio Open-top double-decker bus

Welcome to Japan!!

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันตระการตาของมหานครโตเกียว เฉกเช่น ตึกสูงระฟ้ามากมาย หรือต้นไม้ข้างถนนสวยงาม ซึ่งเคยถูกปิดบังจากสายตาของท่าน เนื่องจากมีหลังคารถบัส

กลิ่นหอมแห่งฤดูกาลต่าง ๆ อย่างดอกซากุระหรือต้นแปะก๊วย เฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านเหนือศีรษะ เสียงจากรถไฟที่วิ่งผ่านบนราง และลมพัดผ่านที่พาความสดชื่น...
ท่านสัมผัสกับความเป็นมหานครของโตเกียวได้ ด้วยการเดินทางที่เปี่ยมด้วยความประทับใจ สามารถชมและเพลินไปกับวิวต่าง ๆ ของโตเกียวได้ด้วยรถบัสสองชั้นเปิดประทุน!!

Free Wi-Fi is available on ‘O Sola mio buses.

TOMODACHI

ระบบไกด์อัตโนมัติรองรับ โดยใช้สัญญาณ GPS “TOMODACHI (เพื่อนรัก)”
F ระบบไกด์อัตโนมัติอันลํ้าสมัย ที่สามารถรองรับได้หลายภาษา พัฒนาขึ้นโดย “ฮาโตะบัส” บริษัทให้บริการรถบัสนำเที่ยวชมรอบกรุงโตเกียว ซึ่งรอบรู้เส้นทางท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวไม่แพ้ใคร ผู้โดยสารสามารถรับฟังเสียงบรรยาย ตามเส้นทางการวิ่งของรถบัสได้หลายภาษา ผ่านระบบ GPS (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก)

Route Map

TOKYO พาโนราม่า ไดรฟ์

วนั ออกเดนิ ทาง
ทุกวัน
จดุ ขึน้ /ลงรถบสั
จุดขึ้นรถฮาโตะบัส ทางออกทิศใต้มารุโนะอุจิ สถานีโตเกียว
เวลาออกเดนิ ทาง
9:00 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 19:00
ระยะเวลา: ประมาณ 60 นาที
*1: งดให้บริการรถบัสเที่่ยว 09:00 น. 17:00 น. และ 19:00 น. ในวันที่ 18-26 เดือนมีนาคม
*2: งดให้บริการรถบัสเที่่ยว 09:00 น. และ 19:00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม ถึงวันที่ 10 เดือนมีนาคม
ค่าโดยสาร (ราคาต่อคน, รวมภาษีแล้ว)
ผู้ใหญ่ 1,800 เยน
เด็ก (อายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 12 ขวบ) 900 เยน
เพื่อความปลอดภัย บริษัทไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบลงมาใช้บริการนั่งรถบัสชมเมือง

เสน้ ทาง

สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของกรุงโตเกียวได้จากหน้าต่างรถบัส ไม่มีการจอดแวะพัก

Tokyo Night view

Days of Operation
Daily(except Feb.26)
Arrival Point
Hato Bus Departure Point,
Tokyo Station Marunouchi South Exit
Departure Time
18:30
Duration: approx. 150min.
Fare(per person, tax included)
Adult 2,900 yen
Child (4-11 years) 1,710 yen
To ensure safety, children under 4 years of age
are not permitted onboard.

เสน้ ทาง

Enjoy seeing Tokyo from bus. We ride on Ferris wheel in Odaiba.

สำรองที่นั่ง และ ติดต่อสอบถาม

Call
03-3435-6081 9:00 a.m.-6:30 p.m.

บริษัทขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน และเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสอบถามของผู้โดยสาร

ข้อควรระวังในการนั่งรถบัสสองชั้นเปิดประทุนชมเมือง

 • ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจงดให้บริการเดินรถ รวมถึงในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างฉับพลันอาจงดให้บริการเดินรถโดยกะทันหันก่อนรถจะออกได้
 • ในกรณีที่ฝนตก บริษัทจะแจกเสื้อกันฝนให้แก่ผู้โดยสาร
 • กรุณาอย่าเอื้อมมือออกไปจับต้นไม้ข้างถนนจากชั้นสองที่เปิดประทุนอยู่ นอกจากนี้อาจมีหยดนํ้าตกลงมาจากเพดานของอุโมงค์หรือต้นไม้ข้างถนนได้
 • เนื่องจากอาจจะมีลมพัดแรงได้ในบางวัน ผู้โดยสารจึงควรพกเสื้อกันหนาวไปด้วย
 • ในตอนกลางวันแดดอาจจะแรง ผู้โดยสารจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมในการป้องกันแสงแดด
 • ห้ามลุกขึ้นเดินในขณะที่รถวิ่งอยู่ ห้ามกางร่ม สูบบุหรี่และยื่นมือหรือใบหน้าไปนอกรถบัสขณะที่นั่งอยู่ในรถ
 • ผู้โดยสารสามารถนำเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกหรือกระติกนํ้าที่มีฝาปิดขึ้นมาบนรถได้
 • ราคารถบัสชมเมืองไม่รวมค่าอาหาร
 • ผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยขณะนั่งอยู่ในรถ
 • ในการติดต่อสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของตัวแทนกลุ่มที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • เพื่อความปลอดภัย บริษัทไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบลงมาใช้บริการนั่งรถบัสชมเมือง